Η Εταιρία “Goldfuture S.A.” με αίσθημα ευθύνης έναντι των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελατών της και του κοινωνικού συνόλου, έλαβε όλα τα αναγκαία
και απαραίτητα μέτρα προστασίας και προφύλαξης από τον κορωνοϊό.

Όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με τις οδηγίες και συστάσεις των αρμόδιων θεσμικών οργάνων.

Ειδικότερα, η Εταιρία προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

  • Ενημέρωση των εργαζομένων από το Ιατρό Εργασίας σχετικά με τον Κορωνοϊό, τον τρόπο μετάδοσης, μέτρα πρόληψης και προστασίας καθώς και παροχή συστάσεων και οδηγιών ατομικής υγιεινής.
  • Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων στις εισόδους και εξόδους των εγκαταστάσεων, στους κοινόχρηστους χώρους και στις θέσεις εργασίας.
  • Παροχή στους εργαζομένους μέσων ατομικής προστασίας ΜΑΠ (μάσκες, γάντια κλπ.)
  • Τοποθέτηση υγροσάπουνων και χάρτινων χειροπετσετών μίας χρήσης σε όλες τις τουαλέτες.
  • Συχνοί καθαρισμοί των κοινόχρηστων χώρων, των χώρων και επιφανειών εργασίας, καθώς επίσης και εκτεταμένες απολυμάνσεις.
  • Χρήση ειδικών πάνελ διαχωρισμού των γραφείων για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού.
  • Διενέργεια self-test κάθε εβδομάδα στο προσωπικό της επιχείρησης.