9κ,14κ,18κ…Τι είναι τα καράτια ;

10.10.2021

Ο όρος καράτι (Karat) για τον χρυσό

Αρχικά να προσδιορίσουμε ότι αναφερόμαστε στον καράτι (Karat) που αφορά στα μέταλλα και συγκεκριμένα στο ποσοστό καθαρού χρυσού που περιέχει ένα κράμα και όχι στο καράτι (Carat)  που είναι μονάδα μέτρησης του βάρους των πολύτιμων λίθων. Με το δεύτερο θα ασχοληθούμε σε επόμενο άρθρο.

Για την ιστορία…

Ο όρος ” καράτι ” έχει τις ρίζες του στα αρχαία χρόνια. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα η λέξη ” κεράτιον ” αναφερόταν στους σπόρους των χαρουπιών. Οι σπόροι αυτοί, επειδή ήταν ομοιόμορφοι με σχεδόν σταθερό βάρος, χρησιμοποιήθηκαν ως σταθμά για το ζύγισμα χρυσού και πολύτιμων λίθων.  Στη σύγχρονη εποχή το καράτι είναι μονάδα μέτρησης καθαρότητας. Δηλαδή υποδεικνύει την περιεκτικότητα καθαρού χρυσού που υπάρχει σε ένα κόσμημα, μία πλάκα ή ένα νόμισμα.

Συμβολισμοί και περιεκτικότητα

Η καθαρότητα δεν μετριέται επί τοις εκατό αλλά σε εικοστά τέταρτα. Πιο συγκεκριμένα, ένα κόσμημα φτιαγμένο μόνο από καθαρό χρυσό λέμε ότι είναι 24 καρατίων, δηλαδή αποτελείται από 100% χρυσό. Αν χωρίσουμε ένα κόσμημα σε 24 μέρη, τα καράτια μας δείχνουν πόσα από τα 24 μέρη αποτελούνται από καθαρό χρυσό. Τα υπόλοιπα μέρη αποτελούνται από αλλά μέταλλα, όπως ασήμι, χαλκός κ.α. Στη διεθνή ορολογία χρησιμοποιείται ο όρος Karat, ενώ ποικίλει ο τρόπος συμβολισμού (Κ, k, KT, Kt, kt). Αναλυτικότερα, η περιεκτικότητα χρυσού σε κάθε περίπτωση παρουσιάζεται στον πίνακα:

 

Καράτια / Μέρη  βάρους καθαρού χρυσού / Ποσοστιαία  περιεκτικότητα (%)

6Κ 6/24 μέρη 25%

8Κ 8/24 μέρη 33.33%

9Κ 9/24 μέρη 37.5%

14Κ 14/24 μέρη 58.33%

18Κ 18/24 μέρη 75%

22Κ 22/24 μέρη 91.66%

 

Ο καθαρός χρυσός 24 καρατίων είναι ένα ιδιαίτερα μαλακό μέταλλο, με περιεκτικότητα 99.9% ατόφιο χρυσάφι! Ο λόγος δημιουργίας των κραμάτων με πρόσμιξη άλλων μετάλλων είναι η ανθεκτικότητα των κοσμημάτων, αλλά και το κόστος αγοράς τους.  Ένας ακόμα λόγος είναι και η προσαρμογή του χρώματος. Με τις κατάλληλες προσμίξεις μπορούμε να προσδιορίσουμε πόσο “κίτρινο” θα είναι ένα χρυσό κόσμημα, αλλά και να δημιουργήσουμε  κοσμήματα από λευκό και ροζ χρυσό.

 

Τα καράτια στο εμπόριο κοσμημάτων

Στο εμπόριο συναντώνται κοσμήματα 6, 8, 9, 14, 18 και 22 καρατίων. Τα κοσμήματα 6 καρατίων (6Κ) και 8 καρατίων (8Κ) προέρχονται κυρίως από ασιατικές χώρες (Κίνα, Ινδία). Τα κοσμήματα 9 καρατίων (9Κ) είναι ευρέως γνωστά στη Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια, λόγω οικονομικής κρίσης, συναντώνται συχνά και στην Ελλάδα. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν ακόμα σε μεγαλύτερο ποσοστό τα κοσμήματα 14 καρατίων (14Κ). Αρκετά γνωστά είναι και τα κοσμήματα  18 καρατίων (18Κ). Τα 18 καράτια είναι συνήθως συνδεδεμένα με κοσμήματα διακοσμημένα με πολύτιμους λίθους, όπως τα διαμάντια.  Τα κοσμήματα 22 καρατίων (22Κ) συναντώνται σπανιότερα, θεωρούνται πολυτελή κομμάτια με μεγάλη εμπορική αξία.

Στην εταιρεία GOLDFUTURE η διαφάνεια των διαδικασιών αποτελεί σκοπό της καθημερινότητας μας. Στις δωρεάν εκτιμήσεις που κάνουμε αναγραφούμε ξεχωριστά για κάθε κόσμημα σας τι καράτια είναι καθώς και την περιεκτικότητα σε χρυσό που περιλαμβάνουν.