Κερδίζει έδαφος η επένδυση σε χρυσό

01.09.2021

Ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας ή χρηματοοικονομικών κρίσεων, το οποίο αφορά όχι μόνο τα μεγάλα χαρτοφυλάκια, αλλά και τον απλό ιδιώτη, ο χρυσός δεν χάνει ποτέ τη λάμψη του.
 

Τι προσφέρει η επένδυση σε χρυσό

Ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο, ο επενδυτικός χρυσός είναι πηγή μακροπρόθεσμων αποδόσεων. Η τιμή του χρυσού ενισχύεται κατά μέσο όρο 10% ετησίως από το 1971, όταν ο χρυσός άρχισε να διαπραγματεύεται ελεύθερα μετά την κατάρρευση του συστήματος Bretton Woods.

Η επένδυση σε χρυσό είναι επίσης στοιχείο διαφοροποίησης ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Ο επενδυτικός χρυσός είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε περιόδους χρηματοοικονομικών κρίσεων, κατά τις οποίες οι επενδυτές αποσύρουν κεφάλαια από αγορές υψηλού επενδυτικού ρίσκου.

Η επένδυση σε χρυσό δεν έχει επίσης πιστωτικό κίνδυνο και προσφέρει  υψηλή εμπορευσιμότητα. Ο χρυσός δεν ενέχει κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου όπως οι υπόλοιπες μορφές επένδυσης, ενώ προσφέρει υψηλή εμπορευσιμότητα καθώς εκτιμάται, ότι η αξία του φυσικού χρυσού που διακατέχεται από κεντρικές τράπεζες και επενδυτές ξεπερνά τα 3 τρις. δολάρια.

Αποτελεί επίσης μέσο βελτίωσης σχέσης ρίσκου/ απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με μελέτες, η ύπαρξη επενδυτικού χρυσού σε ποσοστό από 2% έως και 5% στο μέσο χαρτοφυλάκιο συνταξιοδοτικών ταμείων την τελευταία 10ετία, θα επιτύγχανε μεγαλύτερες αποδόσεις σε συνδυασμό με μειωμένο ρίσκο.

Όσο υψηλότερο το ρίσκο ενός χαρτοφυλακίου –σε όρους μεταβλητότητας, ρευστότητας ή συγκέντρωσης επενδύσεων– τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα χρυσού που απαιτείται για να αντισταθμίσει το ρίσκο.

Ο χρυσός, τέλος,  πέρα από επένδυση, αποτελεί και ιδανικό δώρο, αφού κανείς μπορεί κανείς να αγοράσει και να δωρίσει χρυσές λίρες ή ράβδους χρυσού.

Σε περιπτωση που θέλετε να επενδύσετε ή να ρευστοποιήσετε χρυσό ή χρυσά νομίσματα μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την GOLDFUTURE. Η εμπειρία μας στον χώρο του πολύτιμου μετάλλου , μας δίνει την δυνατότητα να σας προτείνουμε επενδυτικές λύσεις χαμηλού ρίσκου. 
 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

η ομάδα της GOLDFUTURE